Afspraken  en organisatie

Praktische wenken

Een degustatie voor een twintig à dertigtal deelnemers in goede banen leiden, vergt van de bestuursleden heel wat inspanning, zowel qua voorbereiding als tijdens en na het gebeuren.

Uiteraard hebben wij uit onze eerste jaren van degustaties op dit vlak al heel wat opgestoken. Een en ander willen we u dan ook niet onthouden:

 

Teneinde de opvolging van de inschrijvingen vlot te laten verlopen en het aantal deelnemers naar behoren te kunnen inschatten, zullen wij u voortaan telkens vragen de deelnameprijs over te schrijven op ons bankrekeningnummer  Argenta    979-6228485-23.
Uw overschrijving geldt dan tevens als reservatie en zal ervoor zorgen dat u op de avond van de activiteit zeker een zitje heeft. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt!
OPGEPAST
In onze niet-aflatende ijver om onze werking zo efficiënt mogelijk te maken en u op die manier nog beter te dienen, zien wij ons genoodzaakt de gegadigden die niet op voorhand hebben overgeschreven, maar op goed geluk en in de veronderstelling dat er nog plaatsen vrij zijn de avond zelf toch komen opdagen, € 2 extra aan te rekenen.

Maak het uzelf en ons dus gemakkelijk en schrijf tijdig over!

 

Gezien onze degustaties doorgaans op weekdagen zullen doorgaan, is het de bedoeling dat ze niet tot een stuk in de nacht uitlopen en dat ze dan ook op tijd kunnen beginnen. Mogen wij u daarom vragen zo stipt mogelijk aanwezig te zijn (in principe telkens om 19u30). Wie dit wenst, kan na de degustatie uiteraard ter plaatse nog wat nakaarten bij een extra whisky of een ander drankje. 

 

Aan het einde van elke degustatie krijgt u meestal de gelegenheid de geproefde whisky’s ter plaatse aan te kopen. Teneinde dit zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal voortaan een voorraad van de gedegusteerde whisky’s beschikbaar zijn.  Indien nodig kunnen uitverkochte whisky's in principe worden bijbesteld.