Afspraken  en organisatie

Praktische wenken

Een degustatie voor een twintig à dertigtal deelnemers in goede banen leiden, vergt van de bestuursleden heel wat inspanning, zowel qua voorbereiding als tijdens en na het gebeuren.

Uiteraard hebben wij uit onze eerste jaren van degustaties op dit vlak al heel wat opgestoken. Een en ander willen we u dan ook niet onthouden:

 

Inschrijvingen voor degustatie worden op voorhand betaald

Teneinde de opvolging van de inschrijvingen vlot te laten verlopen en het aantal deelnemers naar behoren te kunnen inschatten, zullen wij u voortaan telkens vragen de deelnameprijs over te schrijven op ons bankrekeningnummer
 
Argenta    BE92 9796 2284 8523.
Uw overschrijving geldt dan tevens als reservatie en zal ervoor zorgen dat u op de avond van de activiteit zeker een zitje heeft. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt!


OPGEPAST ALTIJD OP VOORHAND OVERSCHRIJVEN !

In onze niet-aflatende ijver om onze werking zo efficiënt mogelijk te maken en u op die manier nog beter te dienen, zien wij ons genoodzaakt de gegadigden die niet op voorhand hebben overgeschreven, niet meer te aanvaarden op de degustaties. We moeten ons beperken tot 35 deelnemers.

Maak het uzelf en ons dus gemakkelijk en schrijf tijdig over!

 

Stipte aanvangsuren

Gezien onze degustaties doorgaans op weekdagen zullen doorgaan, is het de bedoeling dat ze niet tot een stuk in de nacht uitlopen en dat ze dan ook op tijd kunnen beginnen. Mogen wij u daarom vragen zo stipt mogelijk aanwezig te zijn (in principe telkens om 19u30). Wie dit wenst, kan na de degustatie uiteraard ter plaatse nog wat nakaarten bij een extra whisky of een ander drankje.
 
 

 

Flessen bestellen op het einde van de degustatie

Aan het einde van elke degustatie krijgt u meestal de gelegenheid de geproefde whisky’s ter plaatse aan te kopen. Elke degustatiemeester beheert deze verkoop zelf en bepaalt zelf zijn prijzen. Glen Tanera komt niet tussen in deze verkoop. Bijbestellen kan enkel als de degustatiemeester dit wil doen en je regelt dan ook zelf onderling hoe de nalevering zal gebeuren.